Voedselbanken kopen geen eten maar zamelen voedseloverschotten in. Veelal voedsel dat anders vernietigd zou worden. Met het voedsel dat gedoneerd wordt, helpen de voedselbanken momenteel zo’n 5 % van huishoudens die in armoede leven. We helpen alleen de allerarmsten.
Er leven in Nederland meer dan 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens. We zouden graag meer mensen helpen. Om dit te bereiken hebben we structureel meer voedsel nodig. We streven ernaar om wekelijks een gevarieerd pakket samen te stellen van ongeveer 25 producten, afgestemd op de grootte van het gezin.
Er zijn al heel veel supermarkten, bedrijven, organisaties en particulieren die ons helpen. En we slaan ook nieuwe wegen in. Zo is er appelmoes geproduceerd van Russische boycot appelen. Diverse voedselbanken hebben moestuinen of werken samen met een stadstuin.