Reserveren kantine(s) en lokalen

De ruimten in de Oude Plus zijn in gebruik op vastgelegde dagdelen. Buiten deze dagdelen kunnen de ruimten gereserveerd worden op de vrije morgens, middagen en avonden.

Dagdelen waarop niet gereserveerd kan worden:

  • maandagavond (lokaal 2 – EHBO)
  • dinsdagavond (lokaal 1 – Rode Kruis)
  • donderdagavond (lokaal 2 – EHBO)
  • 2e donderdagmiddag van de maand (kantine Voedselbank)

Voor gebruik van de ViaVie ruimte “Buurtkracht”, kan contact opgenomen worden met coordinator Rene Hoveling: email: hoveling@viaviewelzijn.nl

Wilt u reserveren, raadpleeg vooraf de vastgelegde overige reserveringen

Maak een reservering