Reserveren kantine(s) en lokalen

De ruimten in de Oude Plus zijn in gebruik op vastgelegde dagdelen. Buiten deze dagdelen kunnen de ruimten gereserveerd worden op de vrije morgens, middagen en avonden.

Dagdelen waarop niet gereserveerd kan worden:

  • maandagavond (lokaal EHBO)
  • dinsdagavond (lokaal EHBO)
  • 2e donderdag van de maand (kantine Voedselbank)
  • donderdagavond (lokaal EHBO)

Voor gebruik van de ViaVie ruimte “Buurtkracht”, kan contact opgenomen worden met coordinator Rene Hoveling: email: hoveling@viaviewelzijn.nl

Wilt u reserveren, raadpleeg vooraf de vastgelegde overige reserveringen

Maak een reservering