In 2013 is Voedselbank West Twente – zoals wij voorheen heetten – opgericht, een particulier initiatief. De voedselbank heeft als doel het verstrekken van gratis voedsel aan personen die geen of onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Al snel bleek dat als mensen onvoldoende geld hebben om eten te kopen, er meestal ook geen geld is voor kleding en schoenen.  Toen winkeliers en particulieren spontaan kleding brachten naar de voedselbank, is in januari 2014 begonnen met de kledingbank. De kledingbank werd ondergebracht in de Stichting MDVA (Meer Dan Voedsel Alleen), ontstaan vanuit Voedselbank West Twente.

Oorspronkelijk was de kledingbank bedoeld voor de cliënten van de voedselbank, maar door het grote aanbod van kleding is in overleg met de gemeente besloten om ook alle mensen uit de gemeente met een bijstandsuitkering uit te nodigen om gebruik te maken van de kledingbank. Deze mensen ontvangen via de gemeente een persoonlijke uitnodiging voor de kledingbank

Sinds 1 maart 2015 is de kledingbank aangesloten bij de Vereniging Kledingbanken Nederland om zo de krachten te kunnen bundelen.

Kledingbank Rijssen-Holten: Steuntje in de rug voor de minima!