De in oktober/november 2017 gehouden inzameling van voedsel bij de PCPO scholen is een groot succes geworden.

Kratten vol met houdbare levensmiddelen werden door de leerlingen verzameld op de scholen en door de chauffeurs van de Voedselbank opgehaald.

Op donderdag 9 november hebben vrijwilligers van de Voedselbank alles uitgezocht en gesorteerd voor de uitgifte aan de klanten van de Voedselbank.

Iedereen die hieraan heeft meegeholpen: BEDANKT !!!!