Integriteit en vertrouwenspersonen 

Integriteitscode 

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze  klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als  gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels  opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken.  Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt  onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen. 

Vertrouwenspersonen 

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met  ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en  geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of  bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer  anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan  iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met  één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De  

vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger  daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig  is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf  de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij

De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van)  diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.