Herintake-gesprek

Na het eerste intakegesprek, volgt na een bepaalde tijd een digitale toets (de her-intake) van uw situatie en inkomen. De datum waarop de digitale toets binnen moet zijn ontvangt u schriftelijk en per mail.

Belangrijk: benodigde stukken bij her-intake-gesprek

Voor het heri-intake- gesprek dient u alle financiële stukken, die van belang zijn voor de herbeoordeling mee te sturen. (pdf) Dit zijn de bankafschriften van de laatste 3 maanden, budgetplan en eventueel schuldenoverzicht. Dit geldt ook voor degenen die onder de Stadsbank of bewindvoering vallen.

Het is van groot belang dat de intakers alle financiële gegevens kunnen beoordelen.  Indien zij geen juiste beoordeling van de situatie kunnen maken, wordt gestopt met het verstrekken van het voedselpakket tot de juiste gegevens ontvangen zijn. 

Nadat wij uw her-intake hebben beoordeeld, krijgt u hiervan schriftelijk/per mail bericht.

Heeft u vragen over de herintake, dan kunt u contact opnemen met de Coördinator Intake, Jan van Gurp via telefoon 06-24685011 of email voedselbankrijssen@gmail.com