De eerste week van oktober 2017 was er veel commotie in de media rondom de publicatie van een oud onderzoek van Judith Neter, onderzoekster bij de Vrije Universiteit. Judith deed in de jaren 2010-2011 onderzoek naar het eetpatroon en de voedselconsumptie bij voedselbank klanten bij elf voedselbanken. Nu pas werden haar onderzoeksresultaten gepubliceerd in de universitaire wereld.
Het persbericht dat de VU uitstuurde werd helaas niet met ons afgestemd. Daardoor werd een verkeerd beeld geschetst:

  • Het voedselaanbod is de afgelopen jaren immers sterk veranderd. De voedselbanken zijn nu voedsel veilig en met vrijwel
    alle supermarkten en veel producenten in het land werden afspraken gemaakt over voedseldonaties.
  • In het onderzoek werd beschreven wat de klanten aten, inclusief al hetgeen wat klanten zelf bijkochten en dus niet zozeer
    wat de voedselbanken in de pakketten uitdeelden.

Download hier of hier het artikel van Martine Kamsma in NRC Handelsblad waarin de kwestie nader wordt toegelicht.