In de maand december 2017 begon de Voedselbank (als nieuwe huurder van de voormalige supermarkt Plusmarkt) met de verbouwing van het half leegstaande gebouw. De andere helft was imiddels in gebruik genomen door de Kledingbank. Beide besturen van Voedsel- en Kledingbank fuseerden en zo kon gezamelijk begonnen worden met de verbouwing en verhuizing. Om voor deĀ  jaarlijkse gemeentelijke tegemoetkoming in de huurkosten, moesten ook lokalen voor EHBO & Rode Kruis in de verbouwing worden meegenomen.

Gerrit Wessels en Gerrit Nijland (2 Vutters) verrichten veel werk en op 3 maart kon zonder enig oponthoud de nieuwe voedselbank in gebruik genomen worden en hadden ook EHBO en Rode Kruis wederom de beschikking over leslokalen en een kantine. Later in het jaar 2017 is begonnen met het realiseren van een kantine voor de vrijwilligers van de Voedsel- en Kledingbank. Daarbij werd ook een toiletgroep gerealiseerd.

Foto’s van de verbouwing zijn hier te zien.