Tijdelijk afmelden pakket
Heeft u deze (of komende) week geen voedselpakket nodig?
Dan telefonisch afmelden op donderdag tussen 17.00 en 18.00 uur op nummer: 06-24685011.
U kunt dit ook melden via dit formulier (voor donderdag 18.00 uur).
Iemand anders haalt het pakket op
Bent u niet in de gelegenheid uw voedselpakket op te halen? Dan kunt u iemand anders uw pakket op laten halen. Hiervoor moet diegene uw voedselbankpas en uw legitimatie kunnen laten zien. Doorgeven dat iemand anders uw voedselpakket op komt halen, doet u via dit formulier.

Herintake gesprek (inkomenstoets)

Herintake-gesprek

Na het eerste intakegesprek, volgt na een bepaalde tijd een vervolggesprek (de herintake). Het doel hiervan is om de situatie rondom uw financiën opnieuw te beoordelen. Datum en tijdstip van de herintake heeft u schriftelijk ontvangen bij verstrekking van een voedselpakket of is u telefonisch meegedeeld.

Belangrijk: benodigde stukken bij herintake-gesprek

Voor het herintake-gesprek dient u alle financiële stukken, die van belang zijn voor de herbeoordeling, mee te brengen. Dit zijn bankafschriften van de laatste 3 maanden, budgetplan en eventueel schuldenoverzicht. Dit geldt ook voor degenen die onder de Stadsbank of bewindvoering vallen.

Op onze locatie is het mogelijk om online in te loggen bij elke relevante instantie. Uiteraard dient u zelf te zorgen voor de juiste inloggegevens, wachtwoorden, digi-id codes enzovoort.

Het is van groot belang dat de intakers alle financiële gegevens in kunnen zien. Indien zij geen juiste beoordeling van de situatie kunnen maken, wordt gestopt met het verstrekken van het voedselpakket tot de juiste gegevens ontvangen zijn.

Bij hoge uitzondering is het mogelijk de herintake-afspraak af te zeggen. Indien u – zonder communicatie – niet verschijnt op de herintake-afspraak, kunt u geen voedselpakket meer ophalen, totdat het herintake-gesprek succesvol is afgerond. Let wel; de planning voor de komende maanden staat klaar. Afzeggen kan consequenties hebben voor de voortzetting van de pakketverstrekking.

Waar vindt het herintake-gesprek plaats?

De herintake-gesprekken vinden plaats bij de Voedsel-en Kledingbank in de Oude Plus, Roelf Bosmastraat 47 in Rijssen. De ingang is aan de achterkant bij de witte deur met het opschrift ‘’Voedselbank Rijssen-Holten’’ (en ‘’Repair Café’’):


Heeft u vragen over de herintake, dan kunt u contact opnemen met de Coördinator Intake, Jan van Gurp via telefoon 06-24685011 of email voedselbankrijssen@gmail.com

Tijdelijk afmelden pakket
test
Tijdelijk afmelden pakket
test
Tijdelijk afmelden pakket
Tijdelijk afmelden pakket
Tijdelijk afmelden pakket
Tijdelijk afmelden pakket
Tijdelijk afmelden pakket