Met de huidige Corona maatregelen is het (op de gebruikelijke wijze) toelaten van nieuwe cliënten niet mogelijk, derhalve kunnen aanvragers voor een voedselpakket zich niet rechtstreeks bij de voedselbank aanmelden. In de situatie dat een voedselpakket noodzakelijk is, kunnen inwoners van Rijssen-Holten contact opnemen met hulpverleningsinstanties/maatschappelijk werk of via de Gemeente Rijssen. Deze instanties weten de weg naar de voedselbank in Rijssen-Holten.

Aan de bestaande cliënten worden voedselpakketten verstrekt. Om wekelijks in aanmerking te komen, dient elke week telefonisch contact gezocht te worden met de Coördinator Intake. Tijdens dit gesprek wordt het tijdstip medegedeeld waar het pakket kan worden opgehaald.