De kantine van de Voedsel- en Kledingbank is in gebruik bij haar vrijwilligers en participanten in het gebouw.

Cluster-coördinatoren kunnen de kantine reserveren voor activiteiten binnen hun cluster. Hiervoor is een centrale agenda opgesteld.

Elke 2e donderdagmiddag van de maand gebruikt het Repair Cafe de kantine vanaf 1300-1700 uur

Maak een reservering